آغوش ...

گوشهایم را تیز کرده ام، آغوشم را باز ...
رو به راهی ام که تو می آیی ...
می گویند مال منی و من مال تو ...
پس چرا آغوشم خالیس ...
انتظارم را به سرآور...

اما

چشمانم سفید می شوند ...


/ 0 نظر / 6 بازدید